ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
12
22
1
อบ.3
12
11
23
1
รวม อบ.
22
23
45
2
ป.1
20
10
30
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
12
6
18
1
ป.4
11
13
24
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
73
53
126
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
76
171
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...