ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโจรก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
17
38
2
อบ.3
25
13
38
2
รวม อบ.
46
30
76
4
ป.1
20
16
36
2
ป.2
26
23
49
2
ป.3
11
25
36
2
ป.4
20
22
42
2
ป.5
29
14
43
2
ป.6
22
18
40
2
รวมประถม
128
118
246
12
ม.1
17
19
36
2
ม.2
12
21
33
2
ม.3
17
20
37
2
รวมมัธยมต้น
46
60
106
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
220
208
428
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...