ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบัวเชด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
10
16
1
อบ.3
16
13
29
1
รวม อบ.
22
23
45
2
ป.1
20
20
40
2
ป.2
14
18
32
2
ป.3
11
17
28
1
ป.4
14
12
26
1
ป.5
11
15
26
1
ป.6
15
20
35
2
รวมประถม
85
102
187
9
ม.1
3
5
8
1
ม.2
10
11
21
1
ม.3
13
10
23
1
รวมมัธยมต้น
26
26
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
133
151
284
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...