ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด (บ้านระมาดค้อ) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
25
11
36
2
อบ.3
25
17
42
2
รวม อบ.
50
28
78
4
ป.1
15
24
39
2
ป.2
24
24
48
2
ป.3
24
15
39
2
ป.4
25
18
43
2
ป.5
32
27
59
2
ป.6
17
23
40
2
รวมประถม
137
131
268
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
187
159
346
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...