ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
18
33
2
อบ.3
26
22
48
2
รวม อบ.
41
40
81
4
ป.1
22
25
47
2
ป.2
25
15
40
2
ป.3
23
17
40
2
ป.4
20
24
44
2
ป.5
14
17
31
1
ป.6
13
21
34
1
รวมประถม
117
119
236
10
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
158
159
317
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...