ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสะเดา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
18
29
1
อบ.3
17
19
36
2
รวม อบ.
28
37
65
3
ป.1
23
20
43
2
ป.2
15
17
32
1
ป.3
18
12
30
1
ป.4
16
16
32
1
ป.5
21
14
35
1
ป.6
20
14
34
1
รวมประถม
113
93
206
7
ม.1
17
13
30
1
ม.2
15
7
22
1
ม.3
17
3
20
1
รวมมัธยมต้น
49
23
72
3
ม.4
5
6
11
1
ม.5
3
16
19
1
ม.6
8
6
14
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
16
28
44
3
รวมทั้งหมด
206
181
387
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...