ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไทยเดิม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
14
18
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
13
24
37
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
16
13
29
1
ป.3
15
11
26
1
ป.4
11
11
22
1
ป.5
3
9
12
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
63
60
123
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
84
160
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...