ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจบก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
13
16
29
2
ป.1
8
10
18
1
ป.2
4
10
14
1
ป.3
3
10
13
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
11
4
15
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
41
50
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
66
120
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...