ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
6
16
1
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
19
20
39
3
ป.1
9
8
17
1
ป.2
7
14
21
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
7
10
17
1
รวมประถม
43
50
93
6
ม.1
7
8
15
1
ม.2
6
7
13
1
ม.3
7
4
11
1
รวมมัธยมต้น
20
19
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
89
171
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...