ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาวัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
7
13
1
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
20
19
39
3
ป.1
4
17
21
1
ป.2
8
11
19
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
3
11
14
1
ป.5
12
4
16
1
ป.6
9
4
13
1
รวมประถม
47
54
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
73
140
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...