ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
5
9
14
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
8
2
10
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
5
9
14
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
39
32
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
41
85
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...