ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอาโพน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
18
31
2
อบ.3
21
17
38
2
รวม อบ.
34
35
69
4
ป.1
20
21
41
2
ป.2
26
19
45
2
ป.3
19
15
34
2
ป.4
26
31
57
2
ป.5
14
15
29
1
ป.6
28
19
47
2
รวมประถม
133
120
253
11
ม.1
22
7
29
1
ม.2
6
20
26
1
ม.3
8
10
18
1
รวมมัธยมต้น
36
37
73
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
203
192
395
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...