ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโชค ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
14
21
1
อบ.3
12
9
21
1
รวม อบ.
19
23
42
2
ป.1
13
5
18
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
13
6
19
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
17
6
23
1
รวมประถม
74
44
118
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
67
160
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...