ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสะแร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
12
18
1
อบ.3
13
4
17
1
รวม อบ.
19
16
35
2
ป.1
11
7
18
1
ป.2
16
8
24
1
ป.3
8
16
24
1
ป.4
15
8
23
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
68
59
127
6
ม.1
17
5
22
1
ม.2
13
7
20
1
ม.3
16
6
22
1
รวมมัธยมต้น
46
18
64
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
133
93
226
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...