ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจรัส ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
15
30
2
อบ.3
13
22
35
2
รวม อบ.
28
37
65
4
ป.1
19
19
38
2
ป.2
19
23
42
2
ป.3
15
19
34
2
ป.4
26
20
46
2
ป.5
23
24
47
2
ป.6
23
23
46
2
รวมประถม
125
128
253
12
ม.1
7
4
11
1
ม.2
17
9
26
1
ม.3
10
9
19
1
รวมมัธยมต้น
34
22
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
187
187
374
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...