ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
13
35
1
อบ.3
13
16
29
1
รวม อบ.
35
29
64
2
ป.1
15
20
35
1
ป.2
16
9
25
1
ป.3
12
16
28
1
ป.4
15
17
32
1
ป.5
19
7
26
1
ป.6
12
12
24
1
รวมประถม
89
81
170
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
124
110
234
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...