ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
17
41
2
อบ.3
26
22
48
2
รวม อบ.
50
39
89
4
ป.1
25
28
53
2
ป.2
30
22
52
2
ป.3
19
12
31
2
ป.4
20
13
33
2
ป.5
28
22
50
2
ป.6
23
22
45
2
รวมประถม
145
119
264
12
ม.1
13
8
21
1
ม.2
16
7
23
1
ม.3
10
11
21
1
รวมมัธยมต้น
39
26
65
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
234
184
418
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...