ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโอทะลัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
14
25
1
อบ.3
14
23
37
1
รวม อบ.
25
37
62
2
ป.1
13
13
26
1
ป.2
21
23
44
2
ป.3
15
12
27
1
ป.4
17
10
27
1
ป.5
16
11
27
1
ป.6
14
12
26
1
รวมประถม
96
81
177
7
ม.1
16
4
20
1
ม.2
3
7
10
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
25
15
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
146
133
279
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...