ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
15
21
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
16
24
40
2
ป.1
17
9
26
1
ป.2
13
8
21
1
ป.3
10
16
26
1
ป.4
14
9
23
1
ป.5
15
6
21
1
ป.6
8
13
21
1
รวมประถม
77
61
138
6
ม.1
9
9
18
1
ม.2
14
14
28
1
ม.3
1
8
9
1
รวมมัธยมต้น
24
31
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
116
233
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...