ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านละมงค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
11
20
1
อบ.2
8
17
25
1
อบ.3
14
10
24
1
รวม อบ.
31
38
69
3
ป.1
15
16
31
1
ป.2
14
15
29
1
ป.3
16
7
23
1
ป.4
17
8
25
1
ป.5
10
12
22
1
ป.6
5
15
20
1
รวมประถม
77
73
150
6
ม.1
15
14
29
1
ม.2
16
21
37
2
ม.3
11
23
34
2
รวมมัธยมต้น
42
58
100
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
150
169
319
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...