ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
12
11
23
2
ป.1
8
1
9
1
ป.2
8
11
19
1
ป.3
6
2
8
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
42
35
77
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
46
100
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...