ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
18
17
35
2
ป.1
17
11
28
1
ป.2
9
19
28
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
14
6
20
1
ป.5
11
9
20
1
ป.6
10
14
24
1
รวมประถม
70
65
135
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
82
170
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...