ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกล้วย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
7
17
1
อบ.2
17
16
33
1
อบ.3
14
10
24
1
รวม อบ.
41
33
74
3
ป.1
21
17
38
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
4
11
15
1
ป.4
8
17
25
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
63
72
135
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
105
209
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...