ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
4
11
1
อบ.2
14
16
30
1
อบ.3
16
11
27
1
รวม อบ.
37
31
68
3
ป.1
17
11
28
1
ป.2
17
16
33
1
ป.3
13
10
23
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
9
13
22
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
75
67
142
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
98
210
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...