ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตรวจ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
13
25
1
อบ.3
11
5
16
1
รวม อบ.
23
18
41
2
ป.1
19
16
35
2
ป.2
9
11
20
1
ป.3
15
16
31
1
ป.4
17
15
32
1
ป.5
17
13
30
1
ป.6
15
19
34
2
รวมประถม
92
90
182
8
ม.1
26
17
43
2
ม.2
24
30
54
2
ม.3
17
11
28
1
รวมมัธยมต้น
67
58
125
5
ม.4
5
18
23
1
ม.5
10
15
25
1
ม.6
5
14
19
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
20
47
67
3
รวมทั้งหมด
202
213
415
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...