ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
11
31
2
อบ.3
11
23
34
2
รวม อบ.
31
34
65
4
ป.1
13
19
32
2
ป.2
14
22
36
2
ป.3
19
15
34
2
ป.4
22
17
39
2
ป.5
17
23
40
2
ป.6
22
13
35
2
รวมประถม
107
109
216
12
ม.1
19
13
32
2
ม.2
19
11
30
2
ม.3
8
9
17
1
รวมมัธยมต้น
46
33
79
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
184
176
360
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...