ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
10
26
1
อบ.3
16
12
28
1
รวม อบ.
32
22
54
2
ป.1
13
15
28
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
14
13
27
1
ป.4
8
13
21
1
ป.5
8
11
19
1
ป.6
15
8
23
1
รวมประถม
67
68
135
6
ม.1
3
8
11
1
ม.2
11
10
21
1
ม.3
17
12
29
1
รวมมัธยมต้น
31
30
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
120
250
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...