ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
12
15
27
2
ป.1
14
14
28
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
12
13
25
1
ป.5
8
12
20
1
ป.6
13
8
21
1
รวมประถม
65
60
125
6
ม.1
6
9
15
1
ม.2
12
5
17
1
ม.3
15
15
30
1
รวมมัธยมต้น
33
29
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
104
214
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...