ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
8
24
1
อบ.3
12
14
26
1
รวม อบ.
28
22
50
2
ป.1
15
11
26
1
ป.2
14
9
23
1
ป.3
18
10
28
2
ป.4
12
13
25
1
ป.5
17
22
39
1
ป.6
12
13
25
1
รวมประถม
88
78
166
7
ม.1
14
9
23
2
ม.2
17
19
36
2
ม.3
18
20
38
2
รวมมัธยมต้น
49
48
97
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
165
148
313
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...