ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโสน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
13
25
1
อบ.3
6
14
20
1
รวม อบ.
18
27
45
2
ป.1
12
13
25
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
8
14
22
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
52
55
107
6
ม.1
12
4
16
1
ม.2
13
5
18
1
ม.3
6
19
25
1
รวมมัธยมต้น
31
28
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
110
211
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...