ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแดง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
11
22
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
20
22
42
2
ป.1
16
8
24
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
9
14
23
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
11
10
21
1
รวมประถม
69
55
124
6
ม.1
13
17
30
1
ม.2
8
8
16
1
ม.3
18
11
29
1
รวมมัธยมต้น
39
36
75
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
128
113
241
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...