ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตะโนน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
22
40
2
อบ.3
21
28
49
2
รวม อบ.
39
50
89
4
ป.1
23
19
42
2
ป.2
21
17
38
2
ป.3
16
25
41
2
ป.4
20
23
43
2
ป.5
20
18
38
2
ป.6
12
24
36
2
รวมประถม
112
126
238
12
ม.1
25
28
53
2
ม.2
25
21
46
2
ม.3
22
29
51
2
รวมมัธยมต้น
72
78
150
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
223
254
477
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...