ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
17
30
1
อบ.3
11
8
19
1
รวม อบ.
24
25
49
2
ป.1
23
10
33
1
ป.2
15
8
23
1
ป.3
8
17
25
1
ป.4
10
17
27
1
ป.5
15
10
25
1
ป.6
7
13
20
1
รวมประถม
78
75
153
6
ม.1
9
16
25
1
ม.2
21
7
28
1
ม.3
10
13
23
1
รวมมัธยมต้น
40
36
76
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
142
136
278
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...