ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
18
12
30
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
10
4
14
1
ป.6
14
6
20
1
รวมประถม
49
39
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
51
118
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...