ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
15
10
25
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
11
5
16
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
4
10
14
1
ป.6
5
8
13
1
รวมประถม
47
50
97
6
ม.1
4
1
5
1
ม.2
3
0
3
1
ม.3
8
4
12
1
รวมมัธยมต้น
15
5
20
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
65
142
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...