ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอำปึล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
12
24
1
อบ.3
17
21
38
1
รวม อบ.
29
33
62
2
ป.1
7
8
15
2
ป.2
22
11
33
1
ป.3
23
20
43
1
ป.4
14
9
23
1
ป.5
19
14
33
1
ป.6
18
13
31
1
รวมประถม
103
75
178
7
ม.1
10
3
13
1
ม.2
10
8
18
1
ม.3
6
12
18
1
รวมมัธยมต้น
26
23
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
158
131
289
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...