ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านรุน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
26
25
51
2
อบ.3
28
28
56
2
รวม อบ.
54
53
107
4
ป.1
34
25
59
2
ป.2
31
34
65
2
ป.3
31
28
59
2
ป.4
26
35
61
2
ป.5
24
21
45
2
ป.6
40
25
65
2
รวมประถม
186
168
354
12
ม.1
31
18
49
2
ม.2
25
24
49
2
ม.3
14
18
32
2
รวมมัธยมต้น
70
60
130
6
ม.4
6
8
14
1
ม.5
6
18
24
2
ม.6
9
10
19
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
21
36
57
5
รวมทั้งหมด
331
317
648
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...