ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพนมดิน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
12
21
1
อบ.3
11
12
23
1
รวม อบ.
20
24
44
2
ป.1
21
20
41
1
ป.2
15
17
32
1
ป.3
10
12
22
1
ป.4
17
11
28
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
85
82
167
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
106
211
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...