ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาเมียง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
20
32
2
อบ.3
13
25
38
2
รวม อบ.
25
45
70
4
ป.1
16
17
33
2
ป.2
28
17
45
2
ป.3
24
18
42
2
ป.4
18
17
35
2
ป.5
14
18
32
1
ป.6
21
14
35
1
รวมประถม
121
101
222
10
ม.1
21
11
32
1
ม.2
11
9
20
1
ม.3
20
8
28
1
รวมมัธยมต้น
52
28
80
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
198
174
372
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...