ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคันนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
20
36
2
อบ.3
29
27
56
2
รวม อบ.
45
47
92
4
ป.1
30
25
55
2
ป.2
22
25
47
2
ป.3
26
23
49
2
ป.4
20
21
41
2
ป.5
19
17
36
2
ป.6
26
21
47
2
รวมประถม
143
132
275
12
ม.1
11
23
34
2
ม.2
22
19
41
2
ม.3
26
17
43
2
รวมมัธยมต้น
59
59
118
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
247
238
485
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...