ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
16
17
33
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
11
6
17
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
14
7
21
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
19
11
30
1
รวมประถม
73
49
122
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
66
155
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...