ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอุโลก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
18
33
2
อบ.3
28
25
53
2
รวม อบ.
43
43
86
4
ป.1
18
15
33
2
ป.2
22
19
41
2
ป.3
23
18
41
2
ป.4
19
18
37
2
ป.5
20
20
40
2
ป.6
15
19
34
2
รวมประถม
117
109
226
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
160
152
312
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...