ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านละเอาะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
14
28
1
อบ.3
14
6
20
1
รวม อบ.
28
20
48
2
ป.1
12
14
26
1
ป.2
16
9
25
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
13
13
26
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
12
20
32
1
รวมประถม
72
73
145
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
93
193
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...