ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกลาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
13
32
2
อบ.3
28
18
46
2
รวม อบ.
47
31
78
4
ป.1
23
23
46
2
ป.2
21
18
39
2
ป.3
14
27
41
2
ป.4
23
22
45
2
ป.5
16
22
38
2
ป.6
15
25
40
2
รวมประถม
112
137
249
12
ม.1
17
16
33
1
ม.2
14
22
36
1
ม.3
16
16
32
1
รวมมัธยมต้น
47
54
101
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
206
222
428
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...