ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจีกแดก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
10
24
1
อบ.3
14
13
27
1
รวม อบ.
28
23
51
2
ป.1
5
18
23
1
ป.2
6
16
22
1
ป.3
11
13
24
1
ป.4
13
11
24
1
ป.5
14
16
30
1
ป.6
13
15
28
1
รวมประถม
62
89
151
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
112
202
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...