ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
12
22
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
16
21
37
2
ป.1
14
11
25
1
ป.2
14
12
26
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
12
14
26
1
ป.5
15
14
29
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
76
66
142
6
ม.1
10
11
21
1
ม.2
16
2
18
1
ม.3
17
6
23
1
รวมมัธยมต้น
43
19
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
135
106
241
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...