ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกรม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
8
13
21
1
รวม อบ.
12
20
32
2
ป.1
10
16
26
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
47
51
98
6
ม.1
5
7
12
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
20
20
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
91
170
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...