ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาลวก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
14
13
27
1
รวม อบ.
24
21
45
2
ป.1
15
13
28
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
59
51
110
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
72
155
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...