ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขุมดิน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
5
14
19
1
รวม อบ.
16
23
39
2
ป.1
4
14
18
1
ป.2
5
10
15
1
ป.3
8
13
21
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
45
57
102
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
80
141
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...