ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขุมดิน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
13
18
1
อบ.3
5
14
19
1
รวม อบ.
10
27
37
2
ป.1
5
9
14
1
ป.2
9
13
22
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
19
6
25
1
รวมประถม
62
47
109
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
74
146
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...