ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
441
209
650
14
ม.2
488
184
672
14
ม.3
469
186
655
14
รวมมัธยมต้น
1,398
579
1,977
42
ม.4
377
255
632
16
ม.5
382
264
646
16
ม.6
371
263
634
16
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
1,130
782
1,912
48
รวมทั้งหมด
2,528
1,361
3,889
90
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...