ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
392
151
543
14
ม.2
401
206
607
14
ม.3
433
203
636
14
รวมมัธยมต้น
1,226
560
1,786
42
ม.4
365
233
598
16
ม.5
372
277
649
16
ม.6
350
255
605
16
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
1,087
765
1,852
48
รวมทั้งหมด
2,313
1,325
3,638
90
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...