ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
404
207
611
14
ม.2
443
204
647
14
ม.3
467
182
649
14
รวมมัธยมต้น
1,314
593
1,907
42
ม.4
385
281
666
16
ม.5
363
256
619
16
ม.6
369
261
630
16
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
1,117
798
1,915
48
รวมทั้งหมด
2,431
1,391
3,822
90
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...